Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Medicinsk strålningsfysik

Vårt ämne är tillämpat och ett tvärvetenskapligt inom fysikområdet, som syftar till att ge samhället kunskaper om:

- strålningens växelverkan
- dess biologiska effekter
- strålningens detektion
- hur man ska beräkna stråldoser
- uppskatta risker vid exponering av strålning
- strålskydd och åtgärder
- strålnings och radioaktiva ämnens förekomst och effekter i miljön, samt
- hur strålning på bästa sätt kan användas inom hälso- och sjukvården för diagnostik och behandling av sjukdomar

Var finns vi på SUS?

Kampradhuset
Kampradhuset

Sjukhusfysiker knutna till medicinsk strålningsfysik arbetar på Strålningsfysik vid Skånes Universitetssjukhus inom strålbehandling, nukleärmedicin, röntgen och strålskydd, samt cyklotronenheten för produktion av PET radiofarmaka), samt på MR- avdelningen vid Bild och Funktionsdiagnostiskt Centrum, BFC (verksamhet MR-fysik). Klicka här för karta