Gå direkt till:

Medicinsk strålningsfysik, Lund

Naturvetenskaplig och medicinsk fakultet

Vårt ämne är tillämpat och ett tvärvetenskapligt fördjupningsämne inom fysikområdet, som syftar till att ge samhället kunskaper om:

  • strålningens växelverkan
  • dess biologiska effekter
  • strålningens detektion
  • hur man ska beräkna stråldoser
  • uppskatta risker
  • strålskydd och åtgärder
  • strålnings och radioaktiva ämnens förekomst och effekter i miljön, samt
  • hur strålning på bästa sätt kan användas inom hälso- och sjukvården för diagnostik och behandling av sjukdomar.

Sjukhusfysiker knutna till medicinsk strålningsfysik arbetar på Strålningsfysik vid Skånes Universitetssjukhus inom strålbehandling, nukleärmedicin, röntgen och strålskydd, samt cyklotronenheten för produktion av PET radiofarmaka), samt på MR- avdelningen vid Bild och Funktionsdiagnostiskt Centrum, BFC (verksamhet MR-fysik). Sjukhusfysikerutbildning 300 hp är ett 5-årigt naturvetenskapligt yrkesprogram som leder till ett yrke som legitimerad sjukhusfysiker.

Nyheter

EANM Conference 2014, Göteborg: Pre-Congress Course: Monte Carlo Method in Nuclear Medicine and Molecular Imaging: Theory and Practice Saturday, October 18, 2014

Avdelningen tillhör både Naturvetenskapliga fakulteten  och Medicinska fakulteten . För den senare är vi en avdelning inom Institutionen för Kliniska vetenskaper (IKVL)  , sektionen V  .

Kalendarium

För närvarande finns inga inlagda händelser under den valda perioden.

Relaterad information
Kontaktinformation

Avdelningsföreståndare
Michael Ljungberg, professor

Avd för Medicinsk strålningsfysik
Institutionen för kliniska vetenskaper,Lund (IKVL)
Skånes universitetssjukhus,
Lund Barngatan 2:1,
221 85 Lund.
Telefon: 046-171000
Fax: 046-178540
Hämtställe: 32

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00