Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Default user image.

Bo-Anders Jönsson

Professor

Default user image.

European Medical Imaging Technology Training, EMIT – ett prisbelönt EU-utbildningsprojekt

Författare

 • Monica Almqvist
 • Tomas Jansson
 • Bo-Anders Jönsson
 • Inger-Lena Lamm
 • Michael Ljungberg
 • Sven-Erik Strand
 • Ronnie Wirestam

Summary, in Swedish

I ett sameuropeiskt Leonardo da Vinci-projekt har utvecklats ett internationellt utbildnings- och praktikpa- ket för blivande sjukhusfysiker [1-3]. Utbildningspaketet innehåller praktiska och kliniska övningsuppgifter där delta- garna tränas i för en sjukhusfysiker vanligt förekommande arbetsuppgifter. Målet har varit att det skall ge sjukhusfysi- kern den praktiska kompetens som krävs av det europeiska regelverket inom ämnesområdena magnetresonans (MRI), ultraljud, röntgendiagnostik, nuklearmedicin och strålbe- handling.

Utbildningsmaterialet är webbaserat med en stor bilddata- bas och används redan i nära 70 länder runt om i världen. EMIT-projektet (European Medical Imaging Technology Training) belönades i december 2004 med det första Leonar- do da Vinci priset som delades ut till de tre bästa av totalt 4000 EU-projekt inom praktisk yrkesrelaterad utbildning.

I projektet har vi konfronterats med den pedagogiska ut- maningen att förmedla praktisk kunskap, i sjukhusmiljöer med mycket olika förutsättningar beroende på vilket land deltagarna arbetar i. En omöjlig uppgift kan tyckas, men eftersom materialet är sammanställt av några av Europas starkaste forsknings- och utbildningsgrupper inom respekti- ve område så har det visat sig vara en stor tillgång och varje användare utnyttjar materialet efter sina egna behov. En an- nan erfarenhet är samarbetet över nationsgränser där vi har utnyttjat och konfronterats med likheter och oliktänkande inte minst vad gäller pedagogik och didaktik. Vi har dessut- om fått ett stort kontaktnät och många goda vänner. Den här presentationen beskriver delar av utbildningspaketet och erfarenheter av samarbetsprojektet.

Avdelning/ar

 • Avdelningen för Biomedicinsk teknik
 • Naturvetenskapliga fakulteten
 • Medicinsk strålningsfysik, Lund

Publiceringsår

2005

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

[Host publication title missing]

Dokumenttyp

Konferensbidrag

Förlag

Lunds Tekniska Högskola

Ämne

 • Medical Engineering

Nyckelord

 • SoTL

Conference name

LTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005

Conference date

2005-05-31 - 2005-05-31

Conference place

Lund, Sweden

Aktiv

Published