Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Default user image.

Bo-Anders Jönsson

Professor

Default user image.

HSV underkänner bra utbildningar

Författare

 • Åsa Lindberg-Sand
 • Anders Sonesson
 • Gudrun Edgren
 • Maja Elmgren
 • Ann-Sofie Henriksson
 • Bo-Anders Jönsson
 • Elinor Edvardsson Stiwne

Summary, in Swedish

Sedan något år tillbaka utvärderar Högskoleverket svenska högskoleutbildningar med ett nytt utvärderingssystem. Vi är mycket kritiska till systemet framför allt för att det på otillräckligt underlag underkänner även bra utbildningar. En av konsekvenserna är att svensk högre utbildning oförtjänt nedvärderas i europeisk jämförelse. De utbildningar som på allvar antagit utmaningen att förbereda studenter för arbetslivets krav, för en framtida forskarbana, eller som har stora tvärvetenskapliga inslag, löper stor risk att på felaktig grund stämplas som undermåliga. De riskerar att förlora sina studenter och läggas ner. Det nya systemet har kritiserats hårt, senast av det europeiska samarbetsorganet för kvalitet i högre utbildning (ENQA) som nyligen beslutade att Sverige inte längre uppfyller kraven för medlemskap. Trots kritiken hävdar både Högskoleverket och Utbildningsdepartementet att systemet fungerar bra.

Avdelning/ar

 • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
 • Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande, MedCUL
 • Naturvetenskapliga fakulteten
 • Medicinsk strålningsfysik, Lund

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Övrigt

Förlag

Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Ämne

 • Educational Sciences

Aktiv

Published