Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

EXTG01 Medicinska bildgivande system

Kursbeskrivning

 

Allmänt:

Kursen innehåller fyra kursdelar: Ultraljud, Magnetisk resonanstomografi, Röntgen och Nuklearmedicin. Med mellan sex och åtta föreläsningstillfällen per ämnesdel.

Föreläsningar

Föreläsningarna sker mellan 9-12 måndag, 9-12 tisdag, samt 10-12 torsdag även om det står annorlunda i TimeEdit. Vi har beslutat att inte köra i fyratimmarspass. OBS ändringar vid helger, se schemat. Föreläsningssalen är Alwallhuset, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Laborationer

Tre stycken. En inom diagnostiskt ultraljud.

Litteratur

Se under respektive ämnesöverskrift nedan.

Tentamen

Tisdagen den 30 maj kl 14.00-19.00 på Sparta lokal D. Extentor finns för nedladdning från kurshemsidan.

Ultraljud

Ultraljud baseras på en i grunden enkel princip, men för att kunna göra högkvalitativa bilder och mätningar krävs mycket avancerade tekniska lösningar. Denna kursdel ger en översikt av ultraljudteknikens möjligheter och begränsningar. Vi går igenom grundläggande fysikaliska begrepp såsom reflektion, dämpning, ljudutbredning, men också givarteknik och diagnostikapparatens uppbyggnad. Flödesmätning med Doppler är centralt liksom säkerhet och artefakter. I kursen ryms också en föreläsning från en kliniskt verksam person för en inblick i hur tekniken används i praktiken.

Kurslitteratur

Dance D.R., Christofides S., Maidment A.D.A., McLean i.D., Ng K.H.: ”Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students.”. Fri e-bok från International Atomic Energy Agency, (Vienna 2014). Kapitel 12 o 13, utom 13.4, Modern imaging methods.

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8841/Diagnostic-Radiology-Physics-A-Handbook-for-Teachers-and-Students För denna och övriga e-böcker nedan gäller att man måste vara inloggade på LUs nät för att länkarna skall fungera. Det finns även andra länkar om man vill få något förklarat på ett annat sätt. Det är dock bara det som finns i boken ovan samt föreläsningsmaterialet som kommer tenteras. Kapitel 6 i Haidekker handlar om ultraljud, men är lite tunt och möjligen av äldre snitt (http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4614-7073-1). På DTU används ett e-kompendium http://bme.elektro.dtu.dk/jw/webbook/Ultrasound/main.pdf som är bättre (bl a finns där några trevliga animationer), men inte komplett (bl a saknas Doppler) och vissa andra bitar. Som fri e-bok på Lunds Universitet finns också Tom Szabos ”Diagnostic ultrasound imaging, inside out” (http://www.sciencedirect.com/science/book/9780126801453 ), men den skjuter väl högt över målet. Samme Szabo har skrivit avsnittet i boken ni hade i introduktionskursen, men även det är i tunnaste laget. Asbjörn Stöylen på NTNU i Trondheim, har skrivit en fyllig web-resurs som förklarar mycket och har flera animationer (http://folk.ntnu.no/stoylen/strainrate/Ultrasound/ ). Dock ibland lite svåröverskådlig.

Vi har ställt samman de begrepp vi tycker att ni skall ha kolla på efter ultraljudsmomentet. Vissa kan sammanfattas enkelt, andra kräver en lite längre utläggning.

Lärare
Tomas Jansson, universitetslektor

________________________________________________________

Magnetisk resonanstomografi

Vi kommer att börja med att gå igenom översiktlig NMR/MR historia. Därefter kommer NMR-relaterade kärnfysikaliska grunder där begreppen magnetfält, resonans, spinnpopulation och signalgenerering förklaras. De grundläggande principerna för T1, T2 och T2*-relaxation gås igenom tillsammans med kontrastteori. Basala pulssekvenser, d.v.s. spinneko, gradienteko, inversion recovery samt deras typiska kontrastegenskaper vid olika maskininställningar förklaras.
 MR-säkerhet samt praktiska risker vid arbete vid MR-kameran kommer också att belysas.

Kurslitteratur
Magnetresonanstomografi, Björklund PG
Handouts Powerpoint

Lärare
Linda Knutsson, universitetslektor

________________________________________________________

Röntgen

Under kursen går vi igenom röntgenrörets uppbyggnad och funktion samt generering av bromsstrålning och röntgenspektrum. Vidare tar vi upp röntgenstrålningens växelverkan i patienten och problematiken kring den bildade sekundärstrålningen samt åtgärder för att minimera dess inverkan på bildkvalitén. Vi kommer även att behandla olika typer av bildgenererande detektorsystem, såsom röntgenfilm, bildplattesystem, direktdigitala system och röntgenbildförstärkare samt röntgenbildens uppbyggnad. Datortomografen (CT) används i allt större omfattning och i kursen kommer vi att gå igenom dess uppbyggnad och funktion samt CT-bilden uppbyggnad. Vi tar även upp olika möjligheter till dosbegränsning till patienten. Baserat på genomgången av tomografisk bildrekonstruktion på nuklearmedicindelen av kursen, kommer användningen av dessa inom datortomografin att diskuteras. Vidare ges exempel på andra typer av röntgenapplikationer såsom tomosyntes och mammografi. Vi kommer att se en del exempel på kliniska applikationer samt användning av kontrastmedel kommer att tas upp. Genom hela kursen diskuteras olika exponeringsparametrars påverkan på såväl bildkvalitet som patientstråldos samt olika dosbegränsande åtgärder. Viss genomgång av olika kvalitetskontroller kommer att ingå.

Kurslitteratur för röntgendelen av kursen EXTG01.

Dance D.R., Christofides S., Maidment A.D.A., McLean i.D., Ng K.H.:
Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students.
International Atomic Energy Agency, Vienna 2014.
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1564webNew-74666420.pdf

Kap 5, 6, 7 (ej 7.3), 8, 10.5, 11.

Handouts Powerpoint

Lärare
Lena Jönsson, universitetslektor

________________________________________________________

Nuklearmedicin

Vi går igenom principer bakom nuklearmedicinska undersökningar. En betydande del är hur skintillationskameran fungerar och är uppbyggd och hur man kan ta tomografiska bilder med dessa (sk SPECT). Även positron-emissions tomografisystem (PET) och deras grundläggande principer gås igenom. För både SPECT och PET behövs matematiska metoder för att rekonstruera skiktbilder. De grundläggande principerna för datainsamling och tomografisk bildrekonstruktion kommer därför att behandlas. Vi kommer att beröra olika typer av radiofarmaka och hur man beräknas absorberade doser och relaterade riskter med denna typ av undersökning. Något också om kvalitetskontroller av kamerasystemet som berör fysiker och ingenjörer kommer vi att  belysa.

Kurslitteratur
Basic Sciences of Nuclear Medicine. Magdy Khalil (Editor). E-book.
Handouts Powerpoint

Läsehänvisningar Khalil boken

Skintillationskameran: Kap 10.2,10.5
SPECT och Tomografi: 13.3.1.1, 13.3.1.3-13.3.1.5,13.3.3.1-13.3.3.3
PET: 11.1-11-3
Mätproblem: 14.1-14.3
Dosimetri 7.1-7.2, 9.2, 9.3.1

Lärare
Michael Ljungberg,professor

Övning njurscintigrafi. Bilderna hämtar du här i denna zip fil

________________________________________________________

Föreläsningsanteckningar mm

Föreläsningsanteckningar och annan digital material ligger packeterad i ZIP filler som har lösenordsskydd. Packa upp dessa filer med bibehåller folderstruktur på er lokala dator. Dessa zipfiler kan uppdateras under kursens gång men strukturer kommer att vara densamma.  Lösenorden meddelas vid kursstart.

________________________________________________________

Schema 2018

Generellt sett har vi föreläsningar måndag 9-12, tisdagan 9-12 och torsdag 10-12 även om det står annorlunda i TimeEdit. Föreläsningssalen är Alvallhuset, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Här hittar du schemat i TimeEdit

Vecka 12:  19/3-23/3

 • Måndag 10-12: Introduktion till kurs och till bilder
 • Tisdag 08-12:   Föreläsning    - Ultraljud 1 - 4
 • Onsdag 10-12: Föreläsning    - Ultraljud 5 - 6
 • Torsdag 10-12: Föreläsning    - Ultraljud 7 - 8
 • Torsdag 13-17: Laboration    - Ultraljud 
 • Fredag 13-17: Laboration    - Ultraljud 

Vecka 13: 26/3 - 28/3

 • Måndag 10-12: Föreläsning    - Ultraljud 9 - 10
 • Måndag 13-17:  Laboration     - Ultraljud 
 • Tisdag 13-17:  Laboration     - Ultraljud 
 • Onsdag 8-12:   Laboration     - Ultraljud
 • Onsdag 13-17:  Laboration     - Ultraljud 

Vecka 14: 2/4 - 6/4

 • Fredag 08-13: Omtentamen   E:3336

Vecka 16: 16/4 - 20/4

 • Måndag 09-12: Föreläsning    - Nuklearmedicin 1 - 3 
 • Tisdag 09-12:  Föreläsning     - Nuklearmedicin 4 - 6 
 • Onsdag 10-12:  Föreläsning     - Tomografi 
 • Onsdag 13-17:  Laboration     - Tomografi 

Vecka 17: 23/4 - 26/4

 • Måndag 09-12: Föreläsning    - Nuklearmedicin 7 - 9
 • Måndag 13-17: Laboration    -  Renografi 
 • Tisdag 09-11: Föreläsning    -  Nuklearmedicin 10 - 11
 • Tisdag 11-12: Föreläsning    -  RTG 1 
 • Torsdag 10-12: Föreläsning    - RTG  2 - 3

Vecka 18: 2/5-3/5

 • Tisdag         Första Maj
 • Onsdag 09-12: Föreläsning:   - RTG 4 - 6
 • Torsdag 10-12: Föreläsning:   - RTG 7- 9

Vecka 19:  7/5 - 9/5

 • Måndag 09-11: Föreläsning    - RTG 10 - 11
 • Måndag 11-12: Föreläsning    - MRI 1
 • Tisdag 09-12: Föreläsning    - MRI 2 - 4
 • Onsdag 10-12: Föreläsning    - MRI  5 - 6 

Vecka 20: 14/5 - 17/5

 • Måndag 09-12: Föreläsning    -  MRI 7 - 9
 • Tisdag 09-12: Föreläsning    - MRI 10 - 11

Vecka 22:

 • Fredag 1/6 08.00-13.00 Tentamen, Lokal Sparta D

Vecka 34:

 • Onsdagen 21/8 08.00 - 13.00 Omtentamen. Lokal E:3336