Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Default user image.

Katarina Sjögreen Gleisner

Professor

Default user image.

Image Processing for Quantitative Scintillation-Camera Imaging. Application to Radionuclide Therapy.

Författare

 • Katarina Sjögreen Gleisner

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Behandling med radionuklidterapi baseras på radioaktiva läkemedel, d.v.s. läkemedel som i sig består av ett radioaktivt ämne, eller som kopplats till en radionuklid. Den strålningsenergi som avges vid de radioaktiva sönderfallen absorberas i vävnad och ger en lokalt absorberad stråldos där läkemedlet tas upp. Viktigt är härvid att upptaget är högre i patologisk vävnad än i normal, så att stråldosen till strålningskänslig normal vävnad, t.ex. benmärg, kan hållas under toxicitetsnivån, medan tumören får en tillräckligt hög stråldos. För att verifiera upptagsmönstret av läkemedlet och för att optimera läkemedels-doseringen, bör den absorberade stråldosen till viktiga vävnader och organ mätas för varje patient som genomgår behandling.Den absorberade stråldosen vid radionuklidterapi är fundamentalt beroende av fördelningen av det radioaktiva ämnet i kroppen, och hur det omfördelas över tiden. För att följa ämnets fördelning och passage genom kroppen görs mätningar med en s.k. gammakamera, vid ett antal tillfällen efter injektion, antingen som still-bilder, helkroppsscanning, eller som tomografi för att ge tre-dimensionella bilder. Ibland kombineras dessa med mätningar med röntgen-tomografi (CT), vilka kan användas för att korrigera för tekniska och fysikaliska begränsningar i gammakamerabilderna, samt ge anatomiska bilder som komplement till de funktionella bilder som resulterar från gammakamera-undersökning.Syftet med arbetet som rapporteras i denna avhandling har varit att studera och utveckla metoder för behandling och analys av gammakamerabilder, med syftet att kompensera för fysikaliska och tekniska begränsningar i bildtagningsprocessen. Speciellt har metoder för samregistrering*, segmentering** och aktivitetskvantifiering*** utvecklats. Den huvudsakliga applikationen har varit bilder tagna i samband med radionuklidterapi för B-cells-lymfom med 131-I-märkta monoklonala antikroppar, där kvantitativa bilder behövs som bas för en bestämning av fördelningen av absorberad dos.*Samregistrering: geometrisk matchning av två bilder så att de stämmer överens anatomiskt, d.v.s. motsvarande pixlar i de två bilderna innehåller information som representerar exakt samma position i patienten. **Segmentering: utlinjering/inringning av intressanta områden i bilderna. ***Aktivitetskvantifiering: Absolutmätning av koncentrationen av radioaktivt läkemedel.

Avdelning/ar

 • Medicinsk strålningsfysik, Lund

Publiceringsår

2001

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Radiation Physics, Lund university

Ämne

 • Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging

Nyckelord

 • tomografi
 • radiologi
 • Klinisk fysiologi
 • medical instrumentation
 • tomography
 • radiology
 • 131-I
 • Clinical physics
 • SPECT
 • conjugate-view
 • volume quantification
 • activity quantification
 • image registration
 • image segmentation
 • medicinsk instrumentering
 • Nuclear medicine
 • radiobiology
 • Nukleärmedicin
 • radiobiologi
 • Radiopharmaceutical technology
 • Radiofarmaceutisk teknik

Aktiv

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-628-4903-4

Försvarsdatum

28 september 2001

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

N/A

Opponent

 • Glenn Flux (Dr)