Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nuklearmedicin fysik och teknik / Systemisk strålterapi

Systemisk strålterapi innebär användning av radioaktivitet kopplad till ämnen som söker sig till cancercellerna. Sådana målsökande molekyler sprutas in i blodet och användas för att behandla spridda cancerceller och metastaser. För effektiv behandlingen måste man göra en noggrann dosplanering. Vi utvecklar metoder för att beräkna stråldosen till tumör och normal vävnad. För mätningarna användes bl.a. SPECT som är en metod som ger 3D bilder av radioaktiviteten i patienten. Beräkningar och dosplanering bygger påmatematiska modeller med s.k. Monte Carlo simuleringar. Kvalitetskontroll är en viktig del i metodutvecklingen. För realistiska beräkningar bygges vävnadsrelaterade dosimetrimodeller upp utifrån djurexperimentella resultat. Patientapplikationer sker för utvecklandet av nya terapimetoder.


Seniorer
Sven-Erik Strand, seniorprofessor
Michael Ljungberg, professor
Bo-Anders Jönsson, professor,prodekanus
Katarina Sjögreen-Gleisner, universitetslektor, docent
Lena Jönsson, universitetslektor
Erik Larsson, FD


Doktorander
Anders Örbom
Jonathan Siikanen
Suaad Meerkhan
Renata Madru
Oskar Vilhelmsson Timmermand
Pontus Kjellman
Mikael Peterson
Johan Gustavsson
Gustav Brolin
Anna Stenvall
Jonas Ahlstedt