Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Research

Research and Research Groups

The major research fields are radiation therapy (RT), magnetic resonance imaging (MRI), experimental x-ray imaging (XRI) and nuclear medicine (NM). Research in RT physics aims towards development of personalized, adaptive RT using multi-modality imaging and active motion management, building on improved understanding of clinical dosimetry and radiobiology. MRI research includes new measurement techniques and post-processing tools in functional and quantitative MRI (e.g., perfusion, diffusion and chemical exchange saturation transfer). In NM, research is focused on clinical dosimetry for radionuclide therapy, small-scale dosimetry and Monte-Carlo modelling of imaging systems. XRI research is focused on new preclinical imaging modalities to improve image contrast through dark-field and phase-contrast imaging using synchrotron radiation (in collaboration with MAX IV) and an in-house micro-focus x-ray tube. Generally, dosimetry and health aspects related to radiation are important issues.

Forskningsområden och forskargrupper

Våra primära forskningsområden är strålterapi (RT), magnetresonanstomografi (MRI), experimentell röntgenavbildning (XRI) och nuklearmedicin (NM). Inom RT-fysikforskningen utvecklas individualiserad, adaptiv strålbehandling med hjälp av nya metoder för avbildning och rörelsehantering, baserat på fördjupad förståelse av klinisk dosimetri och strålningsbiologi. MRI forskningen inkluderar utveckling av mät- och analysmetoder för funktionella och kvantitativa MR-tillämpningar, t.ex. perfusion och diffusion, samt nya kontrastmekanismer baserade på protonutbyte. Inom NM ligger fokus på klinisk dosimetri för radionuklidbehandling, dosimetri på vävnadsnivå samt Monte Carlo-modellering av bildgivande system. XRI-forskningen fokuserar på nya prekliniska avbildningsmetoder och förbättrad bildkontrast genom ‘dark field’-/faskontrastavbildning med synkrotronstrålning (i samarbete med MAX IV) och mikrofokus-röntgenrör. Generellt är dosimetri och hälsoaspekter vid strålningsanvändning viktiga ämnen. Forskning inom radioekologi och miljöstrålskydd, samt beredskap ligger numera under forskargruppen Medicinsk strålningsfysik, IKVM.