Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Default user image.

Ronnie Wirestam

Professor

Default user image.

European Medical Imaging Technology Training, EMIT – ett prisbelönt EU-utbildningsprojekt

Författare

 • Monica Almqvist
 • Tomas Jansson
 • Bo-Anders Jönsson
 • Inger-Lena Lamm
 • Michael Ljungberg
 • Sven-Erik Strand
 • Ronnie Wirestam

Summary, in Swedish

I ett sameuropeiskt Leonardo da Vinci-projekt har utvecklats ett internationellt utbildnings- och praktikpa- ket för blivande sjukhusfysiker [1-3]. Utbildningspaketet innehåller praktiska och kliniska övningsuppgifter där delta- garna tränas i för en sjukhusfysiker vanligt förekommande arbetsuppgifter. Målet har varit att det skall ge sjukhusfysi- kern den praktiska kompetens som krävs av det europeiska regelverket inom ämnesområdena magnetresonans (MRI), ultraljud, röntgendiagnostik, nuklearmedicin och strålbe- handling.

Utbildningsmaterialet är webbaserat med en stor bilddata- bas och används redan i nära 70 länder runt om i världen. EMIT-projektet (European Medical Imaging Technology Training) belönades i december 2004 med det första Leonar- do da Vinci priset som delades ut till de tre bästa av totalt 4000 EU-projekt inom praktisk yrkesrelaterad utbildning.

I projektet har vi konfronterats med den pedagogiska ut- maningen att förmedla praktisk kunskap, i sjukhusmiljöer med mycket olika förutsättningar beroende på vilket land deltagarna arbetar i. En omöjlig uppgift kan tyckas, men eftersom materialet är sammanställt av några av Europas starkaste forsknings- och utbildningsgrupper inom respekti- ve område så har det visat sig vara en stor tillgång och varje användare utnyttjar materialet efter sina egna behov. En an- nan erfarenhet är samarbetet över nationsgränser där vi har utnyttjat och konfronterats med likheter och oliktänkande inte minst vad gäller pedagogik och didaktik. Vi har dessut- om fått ett stort kontaktnät och många goda vänner. Den här presentationen beskriver delar av utbildningspaketet och erfarenheter av samarbetsprojektet.

Avdelning/ar

 • Avdelningen för Biomedicinsk teknik
 • Naturvetenskapliga fakulteten
 • Medicinsk strålningsfysik, Lund

Publiceringsår

2005

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

[Host publication title missing]

Dokumenttyp

Konferensbidrag

Förlag

Lunds Tekniska Högskola

Ämne

 • Medical Engineering

Nyckelord

 • SoTL

Conference name

LTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005

Conference date

2005-05-31 - 2005-05-31

Conference place

Lund, Sweden

Aktiv

Published