Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hur blir jag sjukhusfysiker?

Sjukhusfysikerutbildning finns endast på fyra orter i Sverige. Sjukhusfysikerutbildningen i Lund är ett 5-årigt program på den naturvetenskapliga fakulteten i samarbete med den medicinska fakulteten och Region Skåne. Programmet söker du genom central antagning. För programmet gäller områdesbehörighet 10/A10 (Bi A, Fy B, Ke B och Ma E, eller Bi 1, Fy 2, Ke 2 och Ma 4).

Här hittar du information om anmälan, anmälningstider och antagning.

De två första årens kurser läser du tillsammans med andra fysikstudenter på kandidatnivån och du skaffar dig de grundläggande kunskaper i fysik och matematik som du behöver i din verktygslåda. Från den femte terminen gäller fördjupade studier i medicinsk strålningsfysik. Studierna avslutas med ett praktikblock och ett examensarbete. Du har platsgaranti och antas automatiskt till alla kurser under förutsättning att behörigheten är uppfylld. För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation, vilket Socialstyrelsen utfärdar efter godkänd sjukhusfysikerexamen.

Sjukhusfysikerexamen är reglerad i högskoleförordningen (utdrag ur SFS 2006:1324).

För dig som har läst de två första årens fysik och matematikkurser inom något annat program, eller på en annan utbildningsort, finns det också en möjlighet att söka in direkt till termmin 5.

Här hittar du riktlinjer för antagning till den senare delen av sjukhusfysikerprogrammet.

Undervisningen kännetecknas av en pedagogik där föreläsningar blandas med studentaktiv inlärning med problemlösning, gruppövningar, laborationer, fördjupningsarbeten och seminarier. Vi lägger stor vikt vid aktuella verksamhetsnära moment i undervisningen. De flesta laborationer utförs på sjukhusets riktiga utrustning och sjukhusfysiker deltar i undervisningen. Senare delen av utbildningen är starkt knuten till sjukhusfysikavdelningen på sjukhuset. Praktiken handleds av sjukhusfysiker och du får omsätta dina teoretiska kunskaper i sjukvården med egna projekt.

Studenter berättare om sjukhusfysikerutbildningen

 

Du lär dig om strålnings produktion, växelverkan, detektion och dosimetri, strålskärmsberäkningar, biologiska effekter, risker och strålskydd, om radioaktiva ämnens spridning i ekosystemet, och om fysik och biologi för icke-joniserande strålning. På de kliniska terminerna lär du dig om fysiken bakom tillämpningar inom medicinsk diagnostik (ultraljud, MR, CT, SPECT och PET) samt strålbehandling. Digital bildbehandling och datorsimuleringar är viktiga moment.

Läs gärna mer om utbildningen i Studiehandboken.

Lärarna har bred och djup ämneskompetens och alla deltar i olika forskningsprojekt. Exempel på vår forskning är optimering och förbättringar av den medicinska bilden och dosimetri inom bildgivande diagnostik och strålbehandling. Vi är ett forskningsintensivt ämne vilket garanterar att teman och moment i utbildningen har en nära forskningsanknytning.

Läs mer om den spännande forskningen på avdelningen för Medicinsk Strålningsfysik.

Se lediga tjänster på Svenska Sjukhusfysikerförbundets hemsida.