Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Information om avdelningen och dess organisation

Om avdelningen

Medicinsk strålningsfysik är ett ämnesområde där fysik och olika strålningstillämpningar möter biologi och medicin, med människan i centrum. Avdelningen ansvarar för sjukhusfysikerutbildningen, och bedriver forskning och forskarutbildning på medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna. Sjukhusfysiker knutna till medicinsk strålningsfysik arbetar på avdelningen för radiofysik vid Skånes Universitetssjukhus (inom strålbehandling, nukleärmedicin och strålskydd, samt cyklotronenheten för produktion av PET-radiofarmaka), samt på MR-avdelningen vid Bild- och Funktionsdiagnostiskt Centrum, BFC (verksamhet inom MR-fysik).


Kommittéer och Arbetsgrupper Medicinsk Strålningsfysik (2015)

Presidium

Michael Ljungberg (avdelningschef, sammankallande), Crister Ceberg (studierektor GU), Ronnie Wirestam (studierektor FU), Anneli Edvardsson (doktorandrepresentant), Olle Haglund (studentrepresentant), Bodil Tham (representant TA), Håkan Göransson (ekonomi), Ragnhild Möller (representant N-fakultet), Lena Jönsson (skyddsombud), Tommy Knöös (representant SUS)

Kommittée för jämställdhet och lika villkor

Lena Jönsson (sammankallande), Martin Bech, Mikael Peterson, Bodil Tham, Olle Haglund, Katarina Sjögreen Gleisner, Michael Ljungberg

Arbetsmiljögrupp

Lena Jönsson (skyddsombud, sammankallande), Ronnie Wirestam, Michael Ljungberg

Seniorgrupp

Michael Ljungberg (sammankallande), Crister Ceberg, Ronnie Wirestam, Linda Knutsson, Gunther Helms, Katarina Sjögreen-Gleisner, Lena Jönsson, Bo-Anders Jönsson, Martin Bech och Johan Gustafsson.

Doktorandgrupp

Huvuddrivande: Anneli Edvardsson (sammankallande)
Alla doktorander kallas till denna grupp.

Seminariegrupp

Katarina Sjögreen Gleisner (sammanhållande), Martin Bech, Crister Ceberg, Gunther Helms, samt Sophie Ceberg (SUS), Cecilia Hindorf (SUS), Daniel Förnvik (SUS)

Kontaktperson strålskydd och hantering av strålkällor

Lena Jönsson

Representation i kommittéer grupper inom Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds Universitet

Naturvetenskapliga fakultetens presidium och ledningsråd

Bo-Anders Jönsson, prodekanus, medlem i presidium, ordförande i utbildningnämnden
Michael Ljungberg, ledamot i ledningsrådet

Naturvetenskapliga fakultetens utbildningnämnd

Crister Ceberg, ledamot i utbildningnämnden

Naturvetenskapliga fakultetens studierektorsgrupp

Ronnie Wirestam

Naturvetenskapliga fakultetens Docenturnämnd

Katarina Sjögreen Gleisner

Naturvetenskapliga fakultetens strategigruppen för MAX IV och ESS

Martin Bech (också talesperson för MedMax)

Naturvetenskapliga fakultetens IT-råd

Martin Bech

Lund University Research School - Imaging of 3D structures

Martin Bech

Naturvetenskapliga fakultetens kommittée för jämställdhet och lika villkor

Lena Jönsson

Lund Bioimaging Center

Freddy Ståhlberg (Ordförande)
Katarina Sjögreen-Gleisner (medlem Research Board)

 

Sidansvarig: