Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information om avdelningen och dess organisation

Om avdelningen

Medicinsk strålningsfysik är ett ämnesområde där fysik och olika strålningstillämpningar möter biologi och medicin, med människan i centrum. Avdelningen ansvarar för sjukhusfysikerutbildningen, och bedriver forskning och forskarutbildning på medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna. Sjukhusfysiker knutna till medicinsk strålningsfysik arbetar på avdelningen för radiofysik vid Skånes Universitetssjukhus (inom strålbehandling, nukleärmedicin och strålskydd, samt cyklotronenheten för produktion av PET-radiofarmaka), samt på MR-avdelningen vid Bild- och Funktionsdiagnostiskt Centrum, BFC (verksamhet inom MR-fysik).


Kommittéer och arbetsgrupper på Medicinsk Strålningsfysik

Presidium

Michael Ljungberg (avdelningschef, sammankallande), Crister Ceberg (studierektor GU), Ronnie Wirestam (studierektor FU), Anina Seimo (doktorandrepresentant),  Cornelia Säll (studerande representant), Bodil Tham (representant TA), Håkan Göransson (ekonomi),  Magdalena Brossing (representant N-fakultet), Lena Jönsson (skyddsombud), Per Munch Af Rosenschöld (representant SUS)

Kommittée för jämställdhet och lika villkor

Michael Ljungberg (sammankallande), Martin Bech, Bodil Tham, Lena Jönsson

Arbetsmiljögrupp

Lena Jönsson (skyddsombud, sammankallande), Ronnie Wirestam (suppleant), Michael Ljungberg (avdelningschef)

Seniorgrupp

Michael Ljungberg (sammankallande), Crister Ceberg, Ronnie Wirestam, Linda Knutsson, Gunther Helms, Katarina Sjögreen-Gleisner, Lena Jönsson, Bo-Anders Jönsson, Martin Bech, Sofie Ceberg, Emelie Lind, Hanna Holstein och Johan Gustafsson.

Doktorandgrupp

Anina Seimo (sammankallande)
Patrik Lehmann (suppleant)

Alla doktorander kallas till denna grupp.

Seminariegrupp

Katarina Sjögreen Gleisner (sammanhållande), Michael Ljungberg (sammanhållande), Johan Gustafsson

Kontaktperson strålskydd och hantering av strålkällor

Lena Jönsson

Representation i kommittéer och grupper inom Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds Universitet

Naturvetenskapliga fakultetens ledningsråd

Michael Ljungberg, ledamot

Naturvetenskapliga fakultetens utbildningnämnd

Crister Ceberg, ledamot

Naturvetenskapliga fakultetens studierektorsgrupp

Ronnie Wirestam

Naturvetenskapliga fakultetens strategigruppen för MAX IV och ESS

Martin Bech (också talesperson för MedMax)

Naturvetenskapliga fakultetens IT-råd

Martin Bech

Lund University Research School - Imaging of 3D structures

Martin Bech

Naturvetenskapliga fakultetens kommittée för jämställdhet och lika villkor

Lena Jönsson, Martin Bech

Naturvetenskapliga fakultetens arbetsmarknadsråd

Sofie Ceberg

Lund Bioimaging Center

Katarina Sjögreen-Gleisner (medlem Research Board)