Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om utbildningen

Sjukhusfysikerutbildningen vid Lunds universitet är en 5-årig yrkesutbildning på den naturvetenskapliga fakulteten i samarbete med den medicinska fakulteten och Region Skåne. Programmet söker du genom central antagning. För programmet gäller områdesbehörighet 10/A10 (Bi A, Fy B, Ke B och Ma E, eller Bi 1, Fy 2, Ke 2 och Ma 4).

De två första årens kurser läser du tillsammans med andra fysikstudenter på kandidatnivån och du skaffar dig de grundläggande kunskaper i fysik och matematik som du behöver i din verktygslåda. Under den femte terminen påbörjas fördjupande kurser i medicinsk strålningsfysik. Studierna avslutas med ett praktikblock och ett examensarbete. Du har platsgaranti och antas automatiskt till alla kurser under förutsättning att behörigheten är uppfylld. 

Läsår 3

Det tredje året studerar du grundläggande medicinsk strålningsfysik och får bland annat lära dig:

 • Strålningsproduktion
 • Strålnings växelverkan med materia
 • Detektion och dosimetri
 • Vetenskapsmetodik
 • Medicinsk orientering
 • Risker och biologiska effekter 
 • Strålning i omgivningen
 • Fysik och biologi för icke-joniserande strålning

Läsår 4

Under fjärde året får du lära dig mer om kliniska tillämpningar, och fysiken bakom dessa, inom medicinsk strålningsfysik. Du läser kurser inom:

 • Digital bildbehandling
 • MR-fysik
 • Röntgenfysik
 • Nuklearmedicinsk fysik
 • Strålterapifysik
 • Biostatistik

Läsår 5

Nionde terminen består av klinisk praktik samt lagstiftning. Praktiken är förlagd på Skånes universitetssjukhus, i både Lund och Malmö. Det är även vanligt att man någon gång under praktiken gör ett besök på ett mindre sjukhus i Skåne. Man praktiserar på avdelningar för:

 • MR
 • Nuklearmedicin
 • Röntgen
 • Strålterapi

Praktiken handleds av kliniska sjukhusfysiker och man tillbringar tre veckor på respektive avdelning. Du får här omsätta dina teoretiska kunskaper i sjukvården med egna projekt.

Mellan varje praktikperiod har man temaveckor där man lär sig mer om lagstiftning gällande strålning, medicinsk etik, bildkommunikation, upphandling och patientsäkerhet.

Sista terminen på utbildningen består av examensarbete. Du får då själv välja ett projekt motsvarande 30hp att fördjupa dig inom.

Läs tidigare sjukhusfysikerstudenters examensarbeten


Undervisningen kännetecknas av en pedagogik där föreläsningar blandas med studentaktiv inlärning med problemlösning, gruppövningar, laborationer, fördjupningsarbeten och seminarier. Vi lägger stor vikt vid aktuella verksamhetsnära moment i undervisningen. De flesta laborationer utförs på sjukhusets riktiga utrustning och sjukhusfysiker deltar i undervisningen. Lärarna har bred och djup ämneskompetens och alla deltar i olika forskningsprojekt. Exempel på vår forskning är optimering och förbättringar av den medicinska bilden och dosimetri inom bildgivande diagnostik och strålbehandling. Vi är ett forskningsintensivt ämne vilket garanterar att teman och moment i utbildningen har en nära forskningsanknytning.

För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation, vilket Socialstyrelsen utfärdar efter godkänd sjukhusfysikerexamen.

Högskoleförordningen för sjukhusfysikerexamen (utdrag ur SFS 2006:1324)

För dig som har läst de två första årens fysik och matematikkurser inom något annat program, eller på annan utbildningsort, finns det också en möjlighet att söka in direkt till termin 5. Ansökan till Sjukhusfysikerutbildningens senare del görs via antagning.se.


Studiegång H23
Film om sjukhusfysikerprogrammet

Laboration i omgivningsradiologi