Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättigheter och skyldigheter

Rättighetslistan

Som student vid Lunds universitet har du särskilda rättigheter, bland annat rörande studiemiljö och studentinflytande, genomförande av prov och examensarbeten, och mycket annat. Läs mer på universitetets sidor om ”Rättigheter och skyldigheter”, där du bland annat hittar hela RättighetslistanLäs också om fakultetens policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet

 

Akademisk hederlighet

En av de viktigaste skyldigheterna som student är att iaktta akademisk hederlighet, vilket i princip betyder att man inte fuskar på något sätt. Det är det självständiga arbetet som ska framhållas, och om man till exempel behöver citera någon annans resultat (text, bilder, diagram och liknande) måste man vara noga med att göra det på ett korrekt sätt. Alla anställda vid universitetet har en skyldighet att anmäla misstankar om plagiering eller annan disciplinsförseelse till rektor. Påföljden kan vara avstängning från studier under viss tid.

Mer om akademisk hederlighet

Om någon oklarhet råder om vilka regler som gäller, kontakta handledaren, föreläsaren, studievägledaren eller studierektorn.

 

Vart vänder jag mig?

Om du anser att dina rättigheter inte blivit tillgodosedda, eller om du blivit misstänkt för att inte ha uppfyllt dina skyldigheter, bör du i första hand försöka reda ut situationen där den uppstått. Gäller det en undervisningssituation är det bäst om du kan komma fram till en lösning tillsammans med den kursansvarige läraren. Om du inte vill göra detta, eller om du upplever att du trots diskussioner med läraren inte blivit rättvist behandlad, kan du vända dig till studievägledaren eller studierektorn. Vid behov kommer dessa att hjälpa dig att lägga fram din situation för avdelningsföreståndaren. Om du anser att du blivit utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier bör du vända dig direkt till avdelningsföreståndaren.

Vid behov kan du vända dig till Naturvetarkåren LUNA, som kan ge dig råd och stöd under diskussionerna med institutionen. LUNA förmedlar också kontakt med Studentombudet, där du bland annat kan få hjälp med ärenden som efter behandling på institutionen är möjliga att överklaga, eller få hjälp om ditt ärende har gått vidare till Disciplinnämnden.