Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Undervisning på röntgensjuksköterskeprogrammet

Röntgensjuksköterskeprogrammet är en treårig professionsutbildning (legitimation) som ges vid Institutionen för hälsovetenskaper, medicinska fakulteten. Tre av utbildningens delkurser utgörs helt eller delvis av strålningsfysik och ges under termin 1 (Radiografi I, 4 hp), termin 3 (Radiografi III, 7.5 hp) och termin 5 (Radiografi V, 7 hp), vilket ger möjlighet till att följa studenternas progression under studietiden.

I utbildningsplanen för röntgensjuksköterskeprogrammet står bland annat att för röntgensjuksköterskeexamen ska studenten

  • visa kunskap om fysikaliska, biologiska och tekniska aspekter på bild och funktionsdiagnostik,
  • visa förmåga att medverka till att all bestrålning av patienten skall vara optimerad med avseende på stråldoser och att strålskyddsföreskrifter följs i enlighet med relevanta författningar,
  • självständigt integrera, organisera och tillämpa radiografins delområden; omvårdnad, strålningsfysik, medicinsk teknik och metodik samt medicin

För att säkerställa en gedigen grund och högsta kvalitet inom strålningsfysiken och dess tillämpningar inom röntgensjuksköterskans arbetsområde, ges dessa kurser av disputerade lärare från Medicinsk strålningsfysik samt yrkesverksamma sjukhusfysiker inom röntgen och MR från Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.

För mer information om röntgensjuksköterskeprogrammet se hemsidan http://www.med.lu.se/roentgensjukskoeterskeprogrammet_180_hp