Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Efter utbildningen

Vad gör en sjukhusfysiker?

De flesta sjukhusfysiker arbetar inom sjukvårdens olika områden där det förekommer strålning och där den medicinska bilden är central för diagnostik och efterföljande behandling:

  • Röntgendiagnostik
  • Nuklearmedicinsk diagnostik och behandling
  • Magnetisk resonanstomografi
  • Strålbehandling

Sjukhusfysikerns arbete är ofta ett lagarbete tillsammans med läkare, sjuksköterskor, ingenjörer m.fl. Som sjukhusfysiker blir du strålningsexperten med ett brett strålskyddskunnande och fördjupade kunskaper och kompetenser inom de strålningsmedicinska områdena.

Du får ett spännande och omväxlande yrke där dina kunskaper i fysik, matematik och strålningsfysik används som verktyg i medicinens tjänst. Du blir problemlösaren som hjälper läkare och sjuksköterskor med vardagliga fysikaliska problem vid diagnostik och strålbehandling av patienter. Du blir den som ansvarar för inmätning och kontroller av komplicerad medicinsk-teknisk utrustning så att funktionen är korrekt och säker. Du ser till att bästa möjliga bild erhålls till lägsta möjliga stråldos vid patientundersökning, eller ser till att stråldosen bestäms så exakt som möjligt vid strålbehandling av cancer. Forsknings- och utvecklingsarbete är viktiga delar av arbetet, och med ditt strålskyddskunnande undervisar du personal i andra medicinska yrken.

Yrkesverksamma sjukhusfysiker berättar om sitt arbete

Arbete som strålskyddsexpert inom forskning och industri

Som sjukhusfysikerutbildad är du inte begränsad till att arbeta inom sjukvården. Det finns jobbmöjligheter på medicinteknikföretag och som strålskyddsexpert på strålskydds- och miljöskyddsmyndigheter, inom kärnkraftsindustrin eller på forskningsanläggningar såsom ESS och MAXIV.

Svenska sjukhusfysiker har gott rykte internationellt och anställningsbarheten är relativt god utomlands. Antalet tjänster där det krävs strålningsfysikalisk expertis fortsätter att öka i takt med den tekniska utvecklingen inom det medicinska området, och det finns ett ökande behov av strålskyddskunnande inom kärnkraftsindustrin. Många med grundexamen går vidare till doktorandstudier.

Här ser du några exempel på var våra studenter fått arbete de senaste åren

Film om sjukhusfysikerprogrammet
Sjukhusfysik och strålbehandling