Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studiemiljö och säkerhet

Studiemiljö

Under din tid på sjukhusfysikerutbildningens senare del (termin 5-10) är avdelningen för Medicinsk strålningsfysik din arbetsplats, på samma sätt som för övriga studenter och för lärare och andra anställda. Här är vi måna om att värna om en god studiemiljö. Detta innefattar förstås säkerhets- och ordningsfrågor, men det gäller i lika hög grad den sociala miljön. Vi vill uppmana dig att delta aktivt i alla undervisningsmoment, och att bidra till att upprätthålla en öppen och god stämning tillsammans med dina studiekamrater och lärare. Diskriminering eller annan kränkande särbehandling får aldrig förekomma.

Universitetets regler om studie- och arbetsmiljö

Studenthälsan

Säkerhets- och ordningsregler

För att arbetet på avdelningen ska fungera så smidigt som möjligt, har vi sammanställt några ordningsregler som gäller all personal och studerande.

Ordningsregler vid avdelningen för Medicinsk strålningsfysik

Regler om ljudupptagning och fotografering

Speciellt gäller att vi alla har skyldighet att informera oss om vad som gäller i fall av livshotande tillstånd eller vid situationer med akut fara, brand eller pågående brott. Dessa två larmskyltar, med kontaktuppgifter, finns också uppsatta vid  avdelningens utgångar. 

Sjukhusmiljön

Sjukhusfysikerutbildningens senare del, termin 5-10, bedrivs i nära samarbete med Skånes Universitetssjukhus, SUS. Hemvisten är avdelningen för Medicinsk strålningsfysiks lokaler på sjukhusområdet i Lund. I Kampradhuset på Barngatan 4 har vi föreläsningssalar, grupprum, datorsal och uppehållsrum, och i den låga radiofysikbyggnaden har vi kurslabbet. Vissa moment är förlagda till SUS i Malmö och Helsingborg.

Vi lägger stor vikt vid aktuella verksamhetsnära moment i undervisningen, och de flesta laborationer utförs på sjukhusets riktiga utrustning. Detta innebär att många laborationer genomförs utanför normal arbetstid, dvs på kvällar och/eller helger, då utrustningen inte används i den kliniska verksamheten. Under praktiken handleds du av sjukhusfysiker och du får omsätta dina teoretiska kunskaper i sjukvården med egna projekt.

Tystnadsplikt

Enligt offentlighets- och sekretesslagen har alla anställda inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt. Därför lämnas inga uppgifter ut om patienter, patientens sjukdom eller behandling till andra än dem som behöver det för att kunna vårda patienten. Tystnadsplikten gäller även dig som studerar, är på studiebesök eller praktiserar, varför du måste underteckna en tystnadspliktsförbindelse, och därmed försäkra att du inte sprider vidare uppgifter om patienter och patienthandlingar som du kan komma att se under ditt/dina besök. Du får inte heller lov att tala om för någon nu eller senare, ifall du träffat eller sett någon patient som du känner.

Tystnadspliktsförbindelse