Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjukhusfysik är tvärvetenskapligt och tillämpat inom fysikområdet.

De främsta arbets- och forskningsområdena:

 • Nuklearmedicin
 • MR
 • Röntgen
 • Strålbehandling
 • Strålskydd

Sjukhusfysik syftar till att ge samhället kunskaper om:

 • Strålningens växelverkan
 • Biologiska effekter från strålning
 • Detektion av strålning
 • Hur man ska beräkna stråldoser
 • Uppskatta risker vid exponering av strålning
 • Strålskydd och åtgärder
 • Strålnings och radioaktiva ämnens förekomst och effekter i miljön
 • Hur icke-joniserande samt joniserande strålning på bästa sätt kan användas inom hälso- och sjukvården för diagnostik och behandling av sjukdomar
 

Kampradhuset

Var finns vi?

Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik ligger i Kampradhuset på sjukhusområdet. Karta

Sjukhusfysiker knutna till medicinsk strålningsfysik arbetar på Strålningsfysik vid Skånes Universitetssjukhus inom strålbehandling, nukleärmedicin, röntgen och strålskydd, samt cyklotronenheten för produktion av PET radiofarmaka), samt på MR- avdelningen vid Bild och Funktionsdiagnostiskt Centrum, BFC (verksamhet MR-fysik).