Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetsarbete och studentinflytande

Kvalitetsarbete

Efter varje avslutad delkurs på MSFM02 och MSFN02, samt efter praktikterminen och examensarbetet, inbjuds alla studenter att delta i en kursvärdering, varvid en webenkät skickas ut med ett antal frågor om hur kursen har upplevts. Det tar bara några minuter att fylla i enkäten, men dina svar är mycket värdefulla för vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Efter varje läsår sammanställer de kursansvariga for varje kurs en kursanalys, som innehåller en summering av årets kursvärderringar, den kursansvriges reflektioner, samt en åtgärdsplan inför nästa kurstillfälle. Kursanalyserna hittar du här.

Med jämna mellanrum görs också externa utvärderingar av hela programmet. Här nedan hittar du rapporter från de senaste kvalitetsutvärderingarna.

Kvalitetsutvärdering 2006

Kvalitetsutvärdering 2007

Kvalitetsutvärdering 2011

Studentinflytande

Vid Lunds universitet har studenterna rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ, vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Universitetets policy för studentinflytande

Se även Naturvetenskapliga fakultetens information till studenter om studentinflytande, arbetsmiljö, klagomål och studiestöd.

På fakultetsnivå är studenterna representerade i Utbildningsnämnden. Lokalt på avdelningen för Medicinsk strålningsfysik väljs en studentrepresentant bland studenterna på sjukhusfysikerutbildningen, för att medverka i avdelningens presidium. Vi uppmanar också till att kursombud utses för att fungera som en kommunikationskanal mellan studenterna på kursen och kursledningen. Kursombudets roll beskrivs i nedanstående checklista.

 

 

Alla synpunkter är viktiga, och du är givetvis alltid välkommen att ta upp dina funderingar när som helst, till exempel med studierektorn eller avdelningsföreståndaren.