Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kvalitetsarbete och studentinflytande

Kvalitetsarbete

Efter varje avslutad delkurs på MSFM01 och MSFM21, samt efter praktikterminen och examensarbetet, inbjuds alla studenter att delta i en kursvärdering, varvid en webenkät skickas ut med ett antal frågor om hur kursen har upplevts. Det tar bara några minuter att fylla i enkäten, men dina svar är mycket värdefulla för vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Efter varje läsår sammanställer de kursansvariga for varje kurs en kursanalys, som innehåller en summering av årets kursvärderringar, den kursansvriges reflektioner, samt en åtgärdsplan inför nästa kurstillfälle. Kursanalyserna hittar du här.

Med jämna mellanrum görs också externa utvärderingar av hela programmet. Här nedan hittar du rapporter från de senaste kvalitetsutvärderingarna.

Kvalitetsutvärdering 2006

Kvalitetsutvärdering 2007

Kvalitetsutvärdering 2011

 

Studentinflytande

Vid Lunds universitet har studenterna rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ, vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Universitetets policy för studentinflytande

På fakultetsnivå är studenterna representerade i Utbildningsnämnden. Lokalt på avdelningen för Medicinsk strålningsfysik väljs en studentrepresentant bland studenterna på sjukhusfysikerutbildningen, för att medverka i avdelningens presidium.

Alla synpunkter är viktiga, och du är givetvis alltid välkommen att ta upp dina funderingar när som helst, till exempel med studierektorn eller avdelningsföreståndaren.