Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om MSF

Information om avdelningen och dess organisation

Medicinsk strålningsfysik är ett naturvetenskapligt ämne som omfattar studier av joniserande och icke-joniserande strålning och dess tillämpningar inom hälso- och sjukvård. Ämnet omfattar även studier av strålkällor i omgivningen, samt strålskydd och beredskap. 

Avdelningen för medicinsk strålningsfysik bedriver utbildning på grund- och avancerad nivå, framför allt inom sjukhusfysikerprogrammet, men även inom andra utbildningsprogram såsom civilingenjörsutbildningen medicin och teknik samt för röntgensjuksköterskor.

Avdelningen ansvarar också för en omfattande utbildning på forskarnivå, inom vilken de olika doktorandprojekten är inriktade mot de forskningsområden som beskrivs nedan.

Avdelningens primära forskningsområden är magnetresonansfysik (MR), nuklearmedicinsk fysik (NM), strålterapifysik (STF) och experimentell röntgenavbildning (XRI). MR-forskningen inkluderar utveckling av mät- och analysmetoder för funktionella och kvantitativa MR-tillämpningar, t.ex. perfusion och diffusion, samt nya kontrastmekanismer baserade på protonutbyte. Inom NM ligger fokus på dosimetri vid radionuklidbehandling, tomografisk rekonstruktion, samt Monte Carlo-modellering av bildgivande system. Inom strålterapifysikforskningen utvecklas individualiserad, adaptiv strålbehandling med hjälp av nya metoder för avbildning och rörelsehantering, baserat på fördjupad förståelse av klinisk dosimetri och strålningsbiologi. XRI-forskningen fokuserar på nya prekliniska avbildningsmetoder och förbättrad bildkontrast genom ‘dark field’-/faskontrastavbildning med synkrotronstrålning (i samarbete med MAX IV) och mikrofokus-röntgenrör. 

Ämnet medicinsk strålningsfysik präglas av tvärvetenskaplighet och avdelningen har ett stort samarbete både inom och utom universitetet, nationellt såväl som internationellt. Speciellt när det gäller de kliniska tillämpningsområdena har avdelningen ett nära samarbete med sjukvården, särskilt Skånes universitetssjukhus, både inom undervisning och forskning. 

 

Ledningsråd

Avdelningsföreståndare (N)Crister Ceberg
Stf. avdelningsförståndare (N)
Avdelningschef (IKVL, M)
Michael Ljungberg
Studierektor för grundutbildningKatarina Sjögreen Gleisner
Studierektor för forskarutbildningRonnie Wirestam
StudievägledareSofie Ceberg
InstitutionsadministratörLiselotte Eriksson
EkonomHåkan Göransson
StrålskyddssamordnareLena Jönsson
BrandskyddssamordnareLiselotte Eriksson
KemikaliesamordnareSofie Ceberg
IT-samordnareJohan Gustafsson
SkyddsombudLena Jönsson
Stf. Ronnie Wirestam
DoktorandrepresentantLovisa Jessen
StudentrepresentantFelix Mortensen

 

Arbetsgrupp för arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor

Avdelningsföreståndare (N)Crister Ceberg
Stf. avdelningsförståndare (N)
Avdelningschef (IKVL, M)
Michael Ljungberg
InstitutionsadministratörLiselotte Eriksson
StrålskyddsssamordnareLena Jönsson
BrandskyddssamordnareLiselotte Eriksson
KemikaliesamordnareSofie Ceberg
LärarerepresentantMartin Bech
SkyddsombudLena Jönsson
Stf. Ronnie Wirestam
DoktorandrepresentantRobin Krüger

 

Representation i kommittéer och grupper inom Lunds universitet

Naturvetenskapliga fakultetens ledningsrådCrister Ceberg
Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämndKatarina Sjögreen Gleisner
Naturvetenskapliga fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivåRonnie Wirestam
Naturvetenskapliga fakultetens kommittée för jämställdhet och lika villkorMartin Bech
Suppl. Sofie Ceberg
Naturvetenskapliga fakultetens studievägledarnätverkSofie Ceberg
Naturvetenskapliga fakultetens arbetsmarknadsrådSofie Ceberg
Naturvetenskapliga fakultetens IT-rådJohan Gustafsson
Naturvetenskapliga bibliotekets referensgruppMartin Bech
UniversitetskollegietSofie Ceberg
Lund Bioimaging Centre Preclinical Research BoardKatarina Sjögreen Gleisner
Lunds universitets strålskyddskommitté (ordf.)Bo-Anders Jönsson