Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om MSF

Information om avdelningen och dess organisation

Om avdelningen

Medicinsk strålningsfysik är ett ämnesområde där fysik och olika strålningstillämpningar möter biologi och medicin, med människan i centrum. Avdelningen ansvarar för sjukhusfysikerutbildningen, och bedriver forskning och forskarutbildning på medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna. Sjukhusfysiker knutna till medicinsk strålningsfysik arbetar på avdelningen för radiofysik vid Skånes Universitetssjukhus (inom strålbehandling, nukleärmedicin och strålskydd, samt cyklotronenheten för produktion av PET-radiofarmaka), samt på MR-avdelningen vid Bild- och Funktionsdiagnostiskt Centrum, BFC (verksamhet inom MR-fysik).

Avdelningens interna sidor på Canvas

Kommittéer och arbetsgrupper på Medicinsk strålningsfysik, Lund

Presidium

Crister Ceberg (avdelningschef N-fak, sammankallande), Michael Ljungberg (avdelningschef M-fak), Katarina Sjögreen Gleisner (studierektor GU), Ronnie Wirestam (studierektor FU), Lovisa Jessen and Patrick Lehmann (doktorandrepresentant/suppleant), Liselotte Eriksson (institutionsadministratör), Håkan Göransson (ekonom),  Helena Skönvall (representant N-fakultet), Lena Jönsson (skyddsombud).

Arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor

Crister Ceberg (sammankallande), Michael Ljungberg, Martin Bech, Liselotte Eriksson, Lena Jönsson, Sofie Ceberg, Anna Lundberg.

Seniorgrupp

Crister Ceberg (sammankallande), Michael Ljungberg, Ronnie Wirestam, Linda Knutsson, Katarina Sjögreen-Gleisner, Lena Jönsson, Bo-Anders Jönsson, Martin Bech, Sofie Ceberg, Hanna Holstein, Filip Szczepankiewicz och Johan Gustafsson.

Doktorandgrupp

Lovisa Jessen (sammankallande), Patrik Lehmann (suppleant).

Alla doktorander kallas till denna grupp.

Seminariegrupp i samarbete med Medicinsk strålningsfysik, Malmö

Michael Ljungberg (sammanhållande) och Johan Gustafsson.

Kontaktperson strålskydd och hantering av strålkällor

Lena Jönsson

Representation i kommittéer och grupper inom naturvetenskapliga fakulteten och Lunds universitet

Naturvetenskapliga fakultetens ledningsråd

Crister Ceberg, ledamot

Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd

Katarina Sjögreen Gleisner, ledamot

Naturvetenskapliga fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå

Ronnie Wirestam, ledamot

Naturvetenskapliga fakultetens strategigrupp för MAX IV och ESS

Martin Bech (också talesperson för MedMax)

Naturvetenskapliga fakultetens IT-råd och avdelningens IT-samordnare

Johan Gustafsson

Naturvetenskapliga fakultetens kommittée för jämställdhet och lika villkor

Martin Bech, Sofie Ceberg

Naturvetenskapliga fakultetens arbetsmarknadsråd

Sofie Ceberg

Lund Bioimaging Center

Katarina Sjögreen-Gleisner (medlem Research Board)