Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EXTP45 Strålterapifysik

KURSBESKRIVNING

Strålterapifysik
 

Var tredje person i västvärlden drabbas av cancer, och antalet nya fall per år ökar stadigt. Strålbehandling är idag vårt mest effektiva alternativ till kirurgi, och mer än hälften av alla cancerpatienter behandlas i kombination med strålning. Dagens strålbehandling är tekniskt avancerad och kan levereras med hög precision. Samtidigt pågår en ständig utveckling. Med bättre diagnostik och effektivare behandling ökar chansen att bli botad, men sjukdomens mångfald och cancertumörernas varierande sammansättning kräver flera alternativa angreppssätt och tätt samarbete mellan olika yrkeskategorier. Syftet med denna kurs är att ge blivande ingenjörer en introduktion till strålterapiverksamheten, som en grund för att kunna kommunicera med andra yrkeskategorier involverade i vårdkedjan och arbeta för en effektiv och säker användning av utrustning för strålterapi. 


Kursplan

Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på avancerad nivå under läsperiod 3.

Kursens innehåll: Översiktlig historik. Översiktlig klinisk extern strålterapi och brachyterapi. Medicinska linjäracceleratorer och strålkällor inom strålterapi. Strålfältskarakteristik. Dosplanering och dosberäkning, intensitetsmodulerad strålterapi och optimeringsteori, gating och IGRT. Strålterapi med protoner, lätta joner och neutroner. Dosimetriprotokoll (IAEA) och strålkvalitetsbegrepp. Kvalitetssäkring och kvalitetskontroller, acceptanstestning/idriftsättning och periodiska kontroller av strålbehandlingsapparater. Olyckor och tillbud inom strålterapi.

Se vidare kursplanen, som du hittar här.


Kurslitteratur

Podgorsak, E. B. (ed). Radiation Oncology Physics, IAEA 2005. ISBN 92–0–107304–6. 
OBS! Boken finns som fri e-bok på www-naweb.iaea.org 
 

Alternativ bok:

The Physics of Radiotherapy X-Rays And Electrons av Peter Metcalfe, Tomas Kron och Peter Hoban, Medical Physics Publishing, 2007

ISBN-13: 978-1930524354 (hardcover) 

ISBN-13: 978-1930524361 (softcover)


Kursansvarig

crister [dot] ceberg [at] med [dot] lu [dot] se (subject: EXTP45) (Crister Ceberg), Medicinsk Strålningsfysik


Föreläsningar

1. Introduktion

2. Dosimetri - teori

3. Dosimetri - mätningar

4. Relativdosimetri

5. Referensdosimetri

6. Manuella beräkningar

7. Övningsuppgifter

8. Avancerade dosberäkningar - del 1

9. Avancerade dosberäkningar - del 2

10. Strålningsbiologi och bioeffektmodeller

11. Dos-volymbegrepp och dosplanering

12. Optimering

13. Brachyterapi och partikelterapi

14. Motion management

15. Strålskydd

16. Olyckor

17. Kvalitetssäkring

18. Medicinska limjäracceleratorer 1

19. Medicinska limjäracceleratorer 2

20. Medicinska limjäracceleratorer 3

 

Instuderingsuppgifter